Vergoedingen

Hoeveel wordt vergoed door uw zorgverzekering?
Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. Dit overzicht is samengesteld door de NVvP. Check voor de zekerheid altijd uw eigen verzekering. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Aevitae (VGZ)

Basis Pakket

Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  50,-

Plus Pakket

Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  75,- 

Extra Pakket

Max. € 125,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen 
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  100,- 

Top Pakket

Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€ 150,-

Vip Pakket

Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€ 250,-

 Cares aanvullend Basis Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 35,=
  Cares aanvullend Uitgebreid Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 70,=
  Cares aanvullend Totaal Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
  Cares aanvullend Top Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
 Mondiale Aevitea zorg Max € 70,= per jaar incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen

* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen:
leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
(NVvP).

Anderzorg

Extra

Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per
jaar

Jong

Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per
jaar

Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere
zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.
Directe Toegankelijkheid: je hebt vooraf geen schriftelijke verwijzing
van de huisarts of medisch specialist nodig.
 

Avéro
Achmea

Excellent

Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

Royaal

Max. € 150,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier
moet lid zijn van NVvP

AZVZ 

AZVZ Comfort

Geen vergoeding

AZVZ Comfort-extra

100% met Max. € 115,- per jaar,
podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1

 Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van  podotherapeutische
steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch
schoentechnicus worden vervaardigt

CZ

50 Plus

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Basis

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Gezinnen

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Jongeren

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Plus

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Excellent

Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

Ideaal

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 60,- per jaar

Supertop

Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

CZdirect

CZdirect Basic

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

CZdirect Extra

Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact

Geen vergoeding

Aanvulling Extra*

100% vergoeding, met een max  van € 250,= per jaar
max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Start*

100% vergoeding met een max. van 100,= per jaar
Vergoeding steunzolen 50,= per jaar

Aanvulling Optimaal*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

Aanvulling Uitgebreid*

100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

  *De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel
en laterale wig.

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra

Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per
2 kalenderjaren

AV Optimaal

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per
2 kalenderjaren

AV Frieso Compleet

Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar
zolen per jaar

* Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse  geen vergoedingen meer

Delta
Loyd
 is gefuseerd met Nationale Nederlanden

 Comfort

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

* De behandeling moet voorgeschreven worden door een arts

Ditzo

ZorgBest

75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar 

 

 Voorwaarden:
• Je wordt behandeld door een podotherapeut, podoloog of podoposturaal
therapeut.
• Ditzo betaalt alleen behandelingen en consulten.
• Je krijgt de steunzolen op voorschrift van de behandelend arts, podotherapeut,
podoloog of podoposturaal therapeut.

Ditzo vergoed NIET:

– Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen
van teennagels.
– Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

DSW
Zorgverzekeraar

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

* DSW hanteert een afwijkend vergoedingenbeleid voor podotherapie,
waarbij er sprake kan zijn van een snipperdekking. Een snipperdekking ontstaat
in dit geval doordat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet aansluit
op de behandeling door de podotherapeut, waardoor slechts een beperkt deel
van de totale behandeling wordt vergoed.

FBTO 

Module Voetzorg* wordt per 1-1-2018 niet meer aangeboden

FNV 
Zorgcollectief (menzis)
 stopt per 01-01-2019

FNV Zorg 1

Max. € 100,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen
en pedicure.

FNV Zorg 2 ( geldt ook voor primazorg)

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen
en pedicure.

FNV Zorg 3

Max. € 200,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen
en pedicure.

FNV Zorg 4

Max. € 250,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen
en pedicure.

FNV Primazorg

Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen
en pedicure.

Gemeenten
Optimaal
 en Amsterdam (Zilveren Kruis) Den Haag (Menzis)

Optimaal Aanvullend 2

 max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

Optimaal Aanvullend 3

 max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

AV Amsterdam 1  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 2  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 3  max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Den Haag   max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

* Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP
* Directe toegankelijkheid

HEMA

Aanvullend 1  

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

Aanvullend 2

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

Aanvullend 3

 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

IAK=
AON vanaf 01-01-2019

IAK Jong

Max. € 100,- per jaar
Steunzolen: geen vergoeding

IAK Compact

Max. € 100,- per jaar 
Steunzolen max. € 100,- p/jaar

IAK Compleet

Max. € 125,- per jaar 
Steunzolen max. € 125,- p/jaar

IAK Extra Compleet Max. € 125,- per jaar
steunzolen max. € 125,- p/jaar

IAK Comfort

Max. € 750,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget
alternatieve en bijzondere geneeswijze)
 € 40,= per dag

 AK Comfort Plus

Max. € 800,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget
alternatieve en bijzondere geneeswijze)
 € 40,= per dag

 

Ik! is gestopt
per 01-01-2018 ondergebracht bij IAK

Interpolis
Zorgactief
  

ZorgActief 3 sterren

Geen vergoeding

ZorgActief 4 sterren

Geen vergoeding

InTwente  

AV Standaard

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Student

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Top

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

AV Compact

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*geen vergoeding voor Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en
laterale wig

IZA
zorgverzekering
 

IZA Extra Zorg 1

Max. € 125,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar.

IZA Extra Zorg 2

Max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar.

 IZA Extra Zorg 3

Max. € 250,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 225,- per jaar.

IZA Extra Zorg 4

Max. € 350,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar.

 IZA Classic Comfort

Max. € 115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 190,- per jaar.

*Vergoeding steunzolen mag ook gebruikt worden voor de kosten van
reparatie en aanpassing steunzolen

IZZ
zorgverzekering
  = VGZ

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2

Max. € 90,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3

Max. € 180,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Lancyr
(is Nationale Nederlanden) 

 Comfort

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Menzis

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 

Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.

Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

De vergoeding voor voetzorg uit uw aanvullende verzekering bestaat
uit een maximaal bedrag voor pedicure, podologie en podotherapie en steunzolen
samen.

National Academic

 Aanvullende verzekering 1

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,-
per jaar.

 Aanvullende verzekering 2

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,-
per jaar.

 Aanvullende verzekering 3

Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 150,-
per jaar

 Student

geen vergoeding meer

Nationale
Nederlanden

Comfort

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

OHRA

Sterk  Geen vergoeding

Aanvullend*

Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding

Zelfverzekerd compact*

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Extra aanvullend*

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-

Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Extra Uitgebreid*

Podotherapie en podologie: max. € 200,-
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-

Compleet*  Podotherapie en podologie: 100%
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen
geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet
meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.

ONVZ

Basisverzekering

Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Startfit

Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding

Extrafit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-

Benfit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 250,-

Optifit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

Topfit

Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

 Superfit  Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

OZF
Achmea

AV Royaal

Max. € 100,- per jaar voor behandeling.
Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

PMA
zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

ExtraVerzorgd 3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

JongerenVerzorgd

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd1

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar. 

GarantVerzorgd2

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar. 

GarantVerzorgd3

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar. 

Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)

Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.

Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

De vergoeding voor voetzorg uit uw aanvullende verzekering bestaat
uit een maximaal bedrag voor pedicure, podologie en podotherapie en steunzolen
samen.

PNO
Zorg
 

Start

Geen vergoeding

PNO Beter

Max. € 150,- per jaar. (w.o.Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische
zolen)

PNO Plus

Max. € 250,- per jaar. (w.o. Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische
zolen)

PNO Optimaal

100% vergoeding

PNO Top

100% vergoeding

 PNO Excelent  100% vergoeding

Plus Zorgverzekering  
voor ING rekeninghouders is omgezet naar NATIONALE NEDERLANDEN

Comfort

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra

Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top

Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1

Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2

Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Pro
Life

Extra Largepolis

Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

Largepolis

Max. € 150,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten
van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere
zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Royaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Optimaal

Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Excellent

Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus

75% met een max. € 125,- per jaar. 

Top

75% met een max. € 250,- per jaar. 

* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen:
podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad
Holland Zorgverzekeraar
 

AV Zorg Riant

100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%

Jongeren AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Extra Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Standaard AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Uitgebreide AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Compact AV

Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden
niet vergoed

Studenten
GoedVerzekerd

Aanvullend 3 sterren

max. € 150,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

Aanvullend 4 sterren

max. € 200,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

UMC
Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1

Geen vergoeding

UMC Extra Zorg 2

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).

UMC Extra Zorg 3

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).

UMC Extra Zorg 4 

Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).

United
Consumers
 (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,= p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125 p/jaar

VGZ jong Pakket

Geen vergoeding

Univé

Extra Zorg polis Best

Budget max. € 500,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Beter

Budget max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Extra Zorg polis Goed

Budget max. € 100,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar

Gezin Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Vitaal Pakket

Max. € 300,- per jaar. 
 Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Univé
Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

Max. € 500,- per jaar* 
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**

 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het
budget genoemde zorg
 ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van
de in het budget genoemde zorg

Univé
Zorgzaam

 AV Ster 1

 Geen vergoeding

 AV Ster 2

 Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 3

 Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 4

 Max. € 150,- per jaar (consulten, behandelingen)

 AV Ster 5

 Max. € 175,- per jaar (consulten, behandelingen)
 Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal
€ 50 per kalenderjaar.

VGZ

VGZ Aanvullend Goed

Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,-  p/jaar

VGZ Aanvullend Best

Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Aanvullend Beter

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Vitaal Pakket uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,-  p/jaar

VGZ Single/duo uitgebreid

Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) 
steunzolen max. € 125,- p/jaar

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie,
steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische
voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)

VvAA 

Start

 Max. € 150,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen  op voorschrift, max. € 100,=

Plus

 Max. € 250,= per jaar
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,= 

Optimaal

 100% vergoeding,
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Top

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Excellent

 100% vergoeding
 Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Student

Geen vergoeding

Zilveren
Kruis Achmea

Aanvullend 3 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 150- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 200,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie
en podotherapeutische steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere
zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren
Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten)

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten)

Max. € 200,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie,
podotherapeutische en steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere
zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren
Kruis

Aanvullend 3 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 150- per jaar*.

Aanvullend 3 sterren

Max. € 150,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren

Max. € 200,- per jaar*.

Aanvullend 4 sterren
(MBO studenten/jongeren)

Max. € 200,- per jaar*.

* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere
zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg
en Zekerheid

AV Basis

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.

AV GeZZin

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV GeZZin Compact

Geen vergoeding.

AV Sure

Geen vergoeding.

AV Plus

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV Standaard

Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.

AV Top

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

AV Totaal

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

 AV Prima

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Master

Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.

 AV Cumlaude

Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.