Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Binnen ons team van Podotherapie Friesland proberen we de hoogst haalbare kwaliteit van zorg na te streven. Helaas kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de podotherapeut zelf. Blijf dan niet met dit gevoel rondlopen, maar maak het bespreekbaar.

Het is goed om de klacht te bespreken met uw eigen podotherapeut of een collega van ons team. Het kan zijn dat uw podotherapeut niet weet dat u ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. Een gesprek met de podotherapeut leidt in de meeste gevallen al tot een oplossing!

Klacht indienen

Mocht het niet lukken om er samen met de podotherapeut uit te komen dan kunt u overwegen om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke commissie welke is ondergebracht bij het kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie over de procedure van de commissie verwijzen we u naar de website van het kwaliteitsregister Paramedici. www.kwalteitsregisterparamedici.nl/klp