Voeten worden gescreend om een zorgprofiel te bepalen. Om het zorgprofiel te bepalen wordt gekeken of er sprake is arterieel vaatlijden, verminderde sensibiliteit, drukplekken, een wond of wondverleden. Aan de hand van het zorgprofiel stelt de podotherapeut een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit schoenadvies, voetverzorgingsadvies (door de patiënt zelf of een pedicure) wondbehandeling (door de podotherapeut) drukontlastende therapieen, podotherapeutische zolen, orthesen, nagelbeugel, etc.